Rahasia Terlarang Pasti Sukses Berdagang

Tips dari Penjual Jamu Gendongan.

Ibu2 sama temen2nya sdg beli jamu gendongan.
Berikut obrolan salah satu ibu dg mbok jamu.

Ibu (I): Mbok, saben ndinten sampeyan dodol jamu nopo mboten kesel?'
(Mbok, tiap hari mbok jual jamu apa tdk capek?).

Mbok (M): Nggih mboten bu, wong kulo betah arto kangge tumbas wos.
(Ya tidak bu, krn saya perlu uang utk beli beras).

(I): Lha resepe nopo mbok, kok mbok tesih sehat, murah senyum lan jamune entek terus bendinane. (Lha resepnya apa mbok, kok mbok msh sehat, murah senyum dan jamunya selalu habis tiap harinya).

(M): Lha resepe mboten neko2, namung sederhana kemawon kok bu.
(Resepnya tdk neko2, hanya simple saja kok ibu).

(I): Nopo mbok resepe?
(Apa mbok resepnya?).

(M): Gampil ibu. (Gampang ibu). Saben enjeng kulo bikak sarung simah kulo terus kulo injen. (Setiap pagi saya buka sarung suami terus saya intip).

(I): Lha nopo hubungane nginjen ndekke bojo kalih rezki mbok?
(Lha apa hubungannya ngintip punya suami dg rezki mbok?).

(M): Menawi cocak rowonipun madep ngiwo, kulo sadene ngetan.
(Kalo cocak rowonya mengadap ke kiri, saya jualannya ke arah timur). Menawi madep nengen, kulo sadene ngilen. (Kalo menghadap ke kanan, saya jualan ke arah barat).

(I): Njur kapan mbok istirahat?

(M): (sambil senyum2) Nah, menawi cocak rowonipun madep nginggil kulo mboten sadeyan amargi kulo ngurusi cocak rowo.
(Nah, kalo cocak rowo menghadap ke atas saya tidak jualan karena ngurusin cocak rowo).

(I): Hua ha ha ha, oh gitu toh resepnya, hebat juga si mbok. Terus kalo cocak rowo sedang menghadap ke bawah, apa yg mbok lakukan?

(M): Lha meniko ingkang kulo tenggo2. (Lha, ini yg saya tunggu2).
Menawi cocak rowo madep ngandap kulo wonten griyo main kalian putu. Simah ingkang sadean.
(Kalo cocak rowo menghadap ke bawah saya main sama cucu, suami yg jualan).

(I): Terima kasih ya, mbok sdh memberi inspirasi buat kami ibu2 dlm mengambil keputusan...Mulai malam ini suami2 kita kalau tdur harus mulai pake sarung ya jeng. ...

Related PostsNo comments:

Popular Posts