Parikan Wong Jowo

Ini sebuah "PARIKAN":


Wedang bubuk, gula jawa = yen kepetuk ati lega

Sepet-sepet sawone mentah = diempet-empet selak rabetah

Wajik klitik gula abang = Aja suntik yen tumandang
...
Godhong kecipir, mrambat kawat = Najan ga mampir nanging liwat

Kembang jagung di petik cina = Barang wes kadung di kapakna

Manuk emprit menclok ghodong tebu = Dadi murid sing seregep sinau

Yen kembang-kembange kacang dudu kembange nyidra = sih cilik di kudang-kudang bareng wis gede gawe rekasa.

Esuk nyuling sore nyuling, sulinge arek surabaya = Esuk eling sore iling sing dieling ora rumangsa.

Related PostsNo comments:

Popular Posts