Rahasia Pintar Seks Orang Jawa

Ini ada kata bidjak tjoro Djowo, njang bisa didjadiken oentoek TEST AiKyu.

Soepaia fair en objectief, maka koentji djawaban'e sengadja dioempetin di bawah sekali.  Harep didjawab doeloe, sebelon melakoeken scroll-daun.

Silaken mengerdjaken.

1. Pitik walik nguntal watu..
Wes nganggo gaya molak-malik kok ora metu-metu..

2. Wajik kletik gulone jowo..
Wulune sithik, barange dowo..

3. Sego gurih lawuhe sate usus..
Pertamane perih lebare bludhas bludhus..

4. penyakit tedun tambane suket..
Munggah mudhun marai kemringet..

5. Becik ketitik olo rupamu..
digoyang sithik men cepet metu..

6. weruh wong gemblung marai mules..
Nduwur diambung, kok ngisore teles..

7. Kue putu diwadahi piring..
Nek ra metu-metu, jajal karo miring..

>

>

>


    1. (nguthik celengan)       
    2.(woh kimpul), kimpoel, sebenernja sedjenis oembi-oembian
    3.(tindik)
    4.(push up)
    5.(arisan)
    6.(nggendong bayi)
    7. (kuping kelebon banyu)  telinga kemasoekan aer

Related PostsNo comments:

Popular Posts