Kata - Kata Bijak Bahasa Jawa

Javanese Wisdom:

Knowledge must be followed by action. Desire must be followed by effort. Belief must be followed by total surrender.

· Golekana galihe kangkung,
Golekana tapaking kuntul nglayang,
Golekana susuhe angin.

· Agama iku ageman, budhi luhur iku ugeman.

· Sosro Kartono :
Sugih tanpa bandha
Digdaya tanpa aji
Ngluruk tanpa bala
Menang tanpa ngasorake

· Ronggowarsito :
Mengko bakale ana jaman edan.
Sing ora ngedan ora keduman.
Nanging sing slamet iku sing eling lan waspodo.

· Aja dumeh.

· Sing ana dudu.

· Melik gendong lali.

· Sing wis ya wis.

· Yen krasa enak uwisana, yen krasa ora enak terusna.

· Dora sembada.

· Ngundhuh wohing pakarti,
Ngundhuh wohing pakaryan,
Ngundhuh wohing panggawe.

· Sapa gawe nganggo, sapa nandur ngundhuh. ( Sing nandur ngunduh ),

· Wong temen ketemu, wong salah seleh. ( Sing salah seleh ).

· Balunge ora kuat anjunjung drajat.
Balunge ora kuat anjunjung donya.

· Sadumuk bathuk sanyari bumi.

· Mikul dhuwur mendhem jero.

· Kegedhen endhas kurang utek.

· Wani ngalah luhur wekasane.

· Aja rumangsa bisa, nanging ora bisa angrumangsani.

· Zaman edan :
Nonton wayang tanpo lakon,
Dalange ora katon,
Para niyogo rebutan sajen,
Sing nonton ora kopen.

These words of wisdom contain deep philosophical meanings which have to be interpreted before you can understand them.
 
For instance : "Menang tanpa ngasorake", means "Winning without humiliating the opponent". It is a lesson to be remembered when we debate, quarrel or even fight. Let your opponent not loose his face and his dignity. Let him 'surrender' honorably. It that way, he can become your friend and not become a more fierce enemy. It is diplomacy in the real sense. Very wise, isn't it ?

And the last one:

· Yo wis. Sing waras ngalah

Related PostsNo comments:

Popular Posts