Rahasia Terlarang Terbongkarnya Satria Piningit Presiden Republik Indonesia

Ben rodo rame sithik...

Bocah-bocah wadon sing lagi nyoblos presiden isih podho bingung, endi sing kudu arep dicoblos.

Iki pancen coblosan sing sepisanan kanggo bocah-bocah kuwi.
Ana salah siji bocah wadon sing nyedhaki simbah putri lan takon...
"Mbah sesuk njenengan arep nyoblos sinten? "Kowe ki pancen kurang pengalaman, kurang sinau bab ngaurip. Coblosan ngono barang sepele lan gampang.

Saiki wangsulana pitakonku iki, "Yen kowe dikongkon milih, pilih milih "JOKO" apa "DUDHO", kowe milih sing endi?"
"Nggih jelas milih sing "JOKO" to Mbah.
"Gene pinter!" Kana! kandhani kanca-kancamu...!

Related PostsNo comments:

Popular Posts