Rahasia Kuliah Terlarang Mata Pelajaran Seks

Begitu kembali dari sekolah, Richard seorang anak lelaki melaporkan kepada Ayahnya bahwa hari itu mereka mendapat kuliah-kuliah mengenai seks.

Ayah : "Lalu apa saja yang dikuliahkan kepada kalian ?"

Richard : "Pertama-tama, yang memberi kuliah adalah Bapak Pendeta, yang menerangkan kepada kami tentang 'Mengapa' kami tidak boleh melakukannya."

Ayah : "Lalu..?"

Richard : " Lalu yang ke dua Bapak Dokter, yang menerangkan kepada kami 'Bagaimana' kami tidak boleh melakukannya. "

Ayah : "Lalu..?"

Richard : "Lalu yang terakhir ialah Bapak Kepala Sekolah, yang menerangkan kepada kami 'Di mana' kami tidak boleh melakukannya."

Related PostsNo comments:

Popular Posts