Rahasia Terlarang Orang Jawa

Wong jowo kuwi joss

bensin dadi bengsin
coklat dadi soklat
sayur dadi jangan
mobil dadi montor
utang dadi LALI

Related PostsNo comments:

Popular Posts