Ramalane Prabu Djojobojo

nDunjo iki wis tuwo.......Tjontone akeh djoko dadi dudo.......

Akeh prawan sing nglahirno putro tanpo bopo.......

Akeh rondo towo2 rogo.......

Djare ra penak turu dewe jen ora ono kontjo djedjoko.......

Akeh putro sing wani karo wongtuwo.......

Enek omah ibadat ora tau disobo....... malah sing disobo omahe germo.......

Didjak ibadah mesti semojo, djare sambat bojo'ne loro.......

Sing meneng berarti rumongso....... sing ngguju berarti kulino.......

Elingo jen dipundut sewajah2 ora enom ora tuwo.......

Malaikat podo ngintjer sopo2.......

Mulo djo lali ibadah ning kuoso....... jen mati ben mlebu suargo.......

Jen mlebu suargo djo lali  BBne digowo.......

Ben iso ngabari kontjo2.......

Related PostsNo comments:

Popular Posts